Utgiven
2010-november
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2010:10
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-23-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
24
Författare
Karin Bergman, Olof Ejermo, Josefine Fischer, Olof Hallonsten, Høgni Kalsø Hansen & Jerker Moodysson - CIRCLE, Lunds universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-01376
Ämne
Forskning och utveckling i företag

Detta är den första effektanalysen som uteslutande behandlar FoU-stöd efter det att Vinnova bildats. Då FoU-projektens långsiktiga effekter är synliga först år att de avslutats analyseras i denna studie effekter som förväntas uppkomma i ett mer kortsiktigt perpektiv. Fokus ligger på att identifiera och anlysera förekomsten och styrkan av beteendeadditionalitet i små och medelstora företag som erhållit FoU-stöd från Vinnovas program Forska&Väx (2006 – 2008) och VINN NU (2002 – 2008). Med beteendeadditionalitet avses förändringar i företags beteende som kan kopplas till statlig FoU-finansiering.

För fullversion på engelska se "Effects of Vinnova programmes on Small and Medium-sized Enterprises" (Vinnova Report/Analysis VA 2010:09).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1883 kB)