Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag

Forska&Väx och VINN NU

Bokomslag Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag
Utgiven
2010-november
Serienummer
VA 2010:10
Utgivare
Vinnova
Författare
Karin Bergman, Olof Ejermo, Josefine Fischer, Olof Hallonsten, Høgni Kalsø Hansen & Jerker Moodysson - CIRCLE, Lunds universitet
ISBN
978-91-86517-23-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
24

Detta är den första effektanalysen som uteslutande behandlar FoU-stöd efter det att Vinnova bildats. Då FoU-projektens långsiktiga effekter är synliga först år att de avslutats analyseras i denna studie effekter som förväntas uppkomma i ett mer kortsiktigt perpektiv. Fokus ligger på att identifiera och anlysera förekomsten och styrkan av beteendeadditionalitet i små och medelstora företag som erhållit FoU-stöd från Vinnovas program Forska&Väx (2006 – 2008) och VINN NU (2002 – 2008). Med beteendeadditionalitet avses förändringar i företags beteende som kan kopplas till statlig FoU-finansiering.

För fullversion på engelska se "Effects of Vinnova programmes on Small and Medium-sized Enterprises" (Vinnova Report/Analysis VA 2010:09).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan