Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag

Forska&Väx och VINN NU

Book cover Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag
Published
2010-November
Series number
VA 2010:10
Publisher
Vinnova
Author
Karin Bergman, Olof Ejermo, Josefine Fischer, Olof Hallonsten, Høgni Kalsø Hansen & Jerker Moodysson - CIRCLE, Lunds universitet
ISBN
978-91-86517-23-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
24

Detta är den första effektanalysen som uteslutande behandlar FoU-stöd efter det att Vinnova bildats. Då FoU-projektens långsiktiga effekter är synliga först år att de avslutats analyseras i denna studie effekter som förväntas uppkomma i ett mer kortsiktigt perpektiv. Fokus ligger på att identifiera och anlysera förekomsten och styrkan av beteendeadditionalitet i små och medelstora företag som erhållit FoU-stöd från Vinnovas program Forska&Väx (2006 – 2008) och VINN NU (2002 – 2008). Med beteendeadditionalitet avses förändringar i företags beteende som kan kopplas till statlig FoU-finansiering.

För fullversion på engelska se "Effects of Vinnova programmes on Small and Medium-sized Enterprises" (Vinnova Report/Analysis VA 2010:09).

Last updated 15 December 2022

Page statistics