Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Effektvärdering av forskning och utveckling kring informationsteknologins användning i arbetslivet

Bokomslag Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet
Utgiven
2007-mars
Serienummer
VA 2007:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Per Tengblad - ATK Arbetsliv & Åke Walldius - KTH
ISBN
978-91-85084-74-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
32

I denna sammanfattande effektanalys redovisas de viktigaste resultaten av en effektvärdering av den samlade forskningen och utvecklingen kring informationsteknikens utformning, tillämpning och användning i arbetslivet (ITA-forskning) som bedrivits med stöd från Vinnova och dess föregångare från början av 1980-talet. Merparten av de studerade projekten och programsatsningarna har finansierats av Arbetsmiljöfonden, Styrelsen för Teknisk utveckling (STU), Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Rådet för arbetslivsforskning (RALF), Kommunikationsforskningsberedningens (KFB) samt Vinnova.

För fullversion av denna sammanfattning se "Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet" (Vinnova Rapport/Analys VA 2007:02).

För sammanfattning på engelska se/for summary in English see "Summary - User-driven development of IT in working life" (Vinnova Report/Analysis VA 2007:13).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan