Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Effektvärdering av forskning och utveckling kring informationsteknologins användning i arbetslivet

Book cover Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet
Published
2007-March
Series number
VA 2007:03
Publisher
Vinnova
Author
Per Tengblad - ATK Arbetsliv & Åke Walldius - KTH
ISBN
978-91-85084-74-6
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
32

I denna sammanfattande effektanalys redovisas de viktigaste resultaten av en effektvärdering av den samlade forskningen och utvecklingen kring informationsteknikens utformning, tillämpning och användning i arbetslivet (ITA-forskning) som bedrivits med stöd från Vinnova och dess föregångare från början av 1980-talet. Merparten av de studerade projekten och programsatsningarna har finansierats av Arbetsmiljöfonden, Styrelsen för Teknisk utveckling (STU), Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Rådet för arbetslivsforskning (RALF), Kommunikationsforskningsberedningens (KFB) samt Vinnova.

För fullversion av denna sammanfattning se "Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet" (Vinnova Rapport/Analys VA 2007:02).

För sammanfattning på engelska se/for summary in English see "Summary - User-driven development of IT in working life" (Vinnova Report/Analysis VA 2007:13).

Last updated 15 December 2022

Page statistics