Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Effektvärdering av tjugo års forskning och utveckling kring arbetslivets användning av IT

Book cover Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Visa mer information (ankarlänk)

All teknik kan utformas och användas på olika sätt. Under 1970-talet fanns en oro för att den då framväxande datatekniken kunde utgöra ett hot mot sysselsättning, arbetsmiljö och integritet. Denna oro kom till många uttryck och ledde till att forskning om datateknikens effekter i arbetslivet startades. Ganska snart blev den från början teknikkritiska hållningen en tydlig teknikkonstruktiv ansats. Det gällde att med tvärvetenskaplig och praktiknära forskning tillvarata den nya teknikens många möjligheter, inte ifrågasätta dess existens. Den därefter relativt omfattande svenska forskningen i denna tradition ges här samlingsnamnet ITA-forskning, d v s forskning och utveckling med fokus på informations- och kommunikationsteknikens utformning, användning och användare i arbetslivet.

I denna effektanalys presenteras vilka effekter ett urval av dessa forskningssatsningar har haft på samhällspolitiska och samhällsekonomiska mål om tillväxt, demokrati, kompetens och arbetsmiljö.

För sammanfattning se "Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet" (Vinnova Analys VA 2007:03).

För sammanfattning på engelska se/for summary in English see "Summary - User-driven development of IT in working life" (Vinnova Analysis VA 2007:13).

Published
2007-February
Series number
VA 2007:02
Publisher
Vinnova
Author
Per Tengblad - ATK Arbetsliv & Åke Walldius - KTH
ISBN
978-91-85084-72-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
86

Last updated 15 December 2022

Page statistics