Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hundra år av erfarenhet

Lärdomar från VINNVÄXT 2001-2011

Bokomslag Hundra år av erfarenhet
Utgiven
2011-februari
Serienummer
VR 2011:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Peter Kempinsky - Kontigo AB och Dan Sjögren & Jan Sandred - Vinnova
ISBN
978-91-86517-31-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
182

”Hundra år av erfarenheter” är en berättelse om VINNVÄXT-programmet och dess tolv initiativ. Programmet är dokumenterat i forskningsstudier, internationella utvärderingar, artiklar och allehanda reportage. I denna skrift ges en helhetlig och sammanhängande bild av programmets utveckling från att programarbetet initierades kring millennie­skiftet fram till programmets erfarenheter, resultat och avtryck idag.

Rapportens syfte är att berätta VINNVÄXT-initiativens och programmets historik utifrån ett processledarperspektiv. Den lyfter fram de avgörande momenten, milstenarna, de kritiska händelserna och de avgörande besluten i programmets och initiativens genomförande. I centrum står de drivande individer och de nätverk som bidragit till att forma programmet och initiativens utveckling. Denna rapport sätter individerna, de som gjorde skillnad, i centrum men också samarbetet och förmågan till samhandling.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan