Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hundra år av erfarenhet

Lärdomar från VINNVÄXT 2001-2011

Book cover Hundra år av erfarenhet
Published
2011-February
Series number
VR 2011:01
Publisher
Vinnova
Author
Peter Kempinsky - Kontigo AB och Dan Sjögren & Jan Sandred - Vinnova
ISBN
978-91-86517-31-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
182

”Hundra år av erfarenheter” är en berättelse om VINNVÄXT-programmet och dess tolv initiativ. Programmet är dokumenterat i forskningsstudier, internationella utvärderingar, artiklar och allehanda reportage. I denna skrift ges en helhetlig och sammanhängande bild av programmets utveckling från att programarbetet initierades kring millennie­skiftet fram till programmets erfarenheter, resultat och avtryck idag.

Rapportens syfte är att berätta VINNVÄXT-initiativens och programmets historik utifrån ett processledarperspektiv. Den lyfter fram de avgörande momenten, milstenarna, de kritiska händelserna och de avgörande besluten i programmets och initiativens genomförande. I centrum står de drivande individer och de nätverk som bidragit till att forma programmet och initiativens utveckling. Denna rapport sätter individerna, de som gjorde skillnad, i centrum men också samarbetet och förmågan till samhandling.

Last updated 15 December 2022

Page statistics