Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet - Projektkatalog

Forsknings- & utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt

Utgiven
2007-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2007:12
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering

I den här skriften presenteras de tretton projekt som  fick finansiering genom Vinnovas första större utlysning om genus och jämställdhet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (279 kB)

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Statistik för sidan