Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet - Projektkatalog

Forsknings- & utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt

Bokomslag Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet - Projektkatalog
Utgiven
2007-juni
Serienummer
VI 2007:12
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32

I den här skriften presenteras de tretton projekt som  fick finansiering genom Vinnovas första större utlysning om genus och jämställdhet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan