Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet - Projektkatalog

Forsknings- & utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt

Utgiven
2007-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2007:12
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering

I den här skriften presenteras de tretton projekt som  fick finansiering genom Vinnovas första större utlysning om genus och jämställdhet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (279 kB)