Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet - Projektkatalog

Forsknings- & utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt

Published
2007-June
Language
Swedish
Series number
VI 2007:12
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
32
Author
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
Subject
Gender and equality, Organisation and management

I den här skriften presenteras de tretton projekt som  fick finansiering genom Vinnovas första större utlysning om genus och jämställdhet.