Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Forskning inom gruv- och mineralområdet

En studie av styrkor och samverkan

Bokomslag Forskning inom gruv- och mineralområdet
Utgiven
2017-februari
Serienummer
VI 2017:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Susanne Gylesjö, Annika Zika-Viktorsson & Margareta Groth - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
48

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en översikt över svensk forskning på gruv- och mineralområdet och att kartlägga forskningsområdets styrkor och utmaningar samt att föreslå hur olika typer av samverkan inom forskning kan utvecklas och förbättras.

Uppdraget initierades i samband med att den svenska mineralstrategin presenterades i februari 2013. Uppdraget gavs till Vinnova i mars 2015 och avslutades i juni 2016. I samband med uppdraget till Vinnova fick även Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en bibliometrisk studie inom området. Vetenskapsrådets studie ingår som en del i detta uppdrag. Vinnova har låtit göra en kompletterande bibliometrisk studie.

Den här studien baseras på den slutredovisning av uppdraget som lämnades till Regeringen i juni 2016. Studien innehåller en beskrivning av området med styrkor och utmaningar och förslag på hur samverkansformer kan förbättras. I studien finns en finansieringsöversikt och bibliometriska uppgifter samt en översikt av samverkan inom området baserat på en enkät och intervjuer.

Ladda även ner de fyra tillhörande separata bilagorna:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan