Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forskning inom gruv- och mineralområdet

En studie av styrkor och samverkan

Book cover Forskning inom gruv- och mineralområdet
Published
2017-February
Series number
VI 2017:01
Publisher
Vinnova
Author
Susanne Gylesjö, Annika Zika-Viktorsson & Margareta Groth - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
48

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en översikt över svensk forskning på gruv- och mineralområdet och att kartlägga forskningsområdets styrkor och utmaningar samt att föreslå hur olika typer av samverkan inom forskning kan utvecklas och förbättras.

Uppdraget initierades i samband med att den svenska mineralstrategin presenterades i februari 2013. Uppdraget gavs till Vinnova i mars 2015 och avslutades i juni 2016. I samband med uppdraget till Vinnova fick även Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en bibliometrisk studie inom området. Vetenskapsrådets studie ingår som en del i detta uppdrag. Vinnova har låtit göra en kompletterande bibliometrisk studie.

Den här studien baseras på den slutredovisning av uppdraget som lämnades till Regeringen i juni 2016. Studien innehåller en beskrivning av området med styrkor och utmaningar och förslag på hur samverkansformer kan förbättras. I studien finns en finansieringsöversikt och bibliometriska uppgifter samt en översikt av samverkan inom området baserat på en enkät och intervjuer.

Ladda även ner de fyra tillhörande separata bilagorna:

Last updated 15 December 2022

Page statistics