Utgiven
2015-april
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02186
Ämne
Transport

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5357 kB)