FFI Årsrapport 2014

Samverkan för stark svensk fordonsindustri och miljöanpassade samt säkra transporter

Published
2015-April
Language
Swedish
Series number
VI 2015:02
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
28
Author
Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2009-02186
Subject
Transportation

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.

Last updated 22 February 2018

Page statistics