Utgiven
2011-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2011:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-42-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
110
Författare
Jenny von Bahr, red - WSP Analys & Strategi
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-00779
Ämne
Material, Miljö och energi

Denna publikation behandlar effekter av tre program som löpte under tiden 1994 - 2007 inom området förnybara material med stöd från Vinnova och dess föregångare Nutek. Programmen har sammantaget lett till effekter av betydande värde. Ett 10-tal nya produkter har lanserats på marknaden. Försäljningsvärdet på produkterna uppgick under 2010 till minst 50 miljoner kronor per år och ökar. De nya produkterna kännetecknas av helt nya egenskaper samt att de är baserade på förnyelsebara råvaror. Vidare har sju nya företag startats som en direkt eller indirekt effekt av programmen. Programmen har också haft stora effekter på kunskapsspridning, nätverkande och uppbyggnad av forskningsmiljöer. Tillsammans har de bidragit till att Sverige inom flera områden nått en världsledande ställning. I några fall har den kunskapsuppbyggnad som skett som en bieffekt lett till att befintliga produktionsprocesser effektiviserats. Däremot kan ännu inte några större positiva effekter på miljön konstateras, men potentialen för framtida sådana effekter är stor.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (777 kB)