Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror

Book cover Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror
Published
2011-June
Series number
VA 2011:06
Publisher
Vinnova
Author
Jenny von Bahr, red - WSP Analys & Strategi
ISBN
978-91-86517-42-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
110

Denna publikation behandlar effekter av tre program som löpte under tiden 1994 - 2007 inom området förnybara material med stöd från Vinnova och dess föregångare Nutek. Programmen har sammantaget lett till effekter av betydande värde. Ett 10-tal nya produkter har lanserats på marknaden. Försäljningsvärdet på produkterna uppgick under 2010 till minst 50 miljoner kronor per år och ökar. De nya produkterna kännetecknas av helt nya egenskaper samt att de är baserade på förnyelsebara råvaror. Vidare har sju nya företag startats som en direkt eller indirekt effekt av programmen. Programmen har också haft stora effekter på kunskapsspridning, nätverkande och uppbyggnad av forskningsmiljöer. Tillsammans har de bidragit till att Sverige inom flera områden nått en världsledande ställning. I några fall har den kunskapsuppbyggnad som skett som en bieffekt lett till att befintliga produktionsprocesser effektiviserats. Däremot kan ännu inte några större positiva effekter på miljön konstateras, men potentialen för framtida sådana effekter är stor.

Last updated 15 December 2022

Page statistics