Utgiven
2009-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:11
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-62-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50
Författare
Håkan Selg
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-01697
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Morgondagens internetanvändare finner vi i dagens utbildningssystem. För att skapa sig en bild om hur utvecklingen i samhället i stort kan se ut om cirka 5-10 år är det värdefullt att studera användningen bland studenter på svenska universitet och högskolor.

För Vinnova är det betydelsefullt att ha bra och framtidsinriktade underlag när beslut om nya program och satsningar ska tas. Vilka effekter kan sådana insatser åstadkomma? Vilka mål ska insatserna ha? Svaren på dessa frågor byggs av analyser av genomförda och befintliga projekt, av en kritisk och kontinuerlig omvärldsbevakning - där särskilt lagstiftningen utveckling och människors beteenden är intressanta - och av vetenskapligt utförda framsynsprojekt. Denna rapport är resultatet av ett sådant projekt, vilket samtidigt är en ögonblicksbild av vår omvärld utifrån Internets betydelse, och innehåller flera intressanta upptäckter och tendenser.

Se även underlagsrapporter och bilagor.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (359 kB)