Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

De två kulturerna på Internet

En utmaning för företag, myndigheter och organisationer. Huvudrapport

Book cover De två kulturerna på Internet
Published
2009-May
Series number
VR 2009:11
Publisher
Vinnova
Author
Håkan Selg
ISBN
978-91-85959-62-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
50

Morgondagens internetanvändare finner vi i dagens utbildningssystem. För att skapa sig en bild om hur utvecklingen i samhället i stort kan se ut om cirka 5-10 år är det värdefullt att studera användningen bland studenter på svenska universitet och högskolor.

För Vinnova är det betydelsefullt att ha bra och framtidsinriktade underlag när beslut om nya program och satsningar ska tas. Vilka effekter kan sådana insatser åstadkomma? Vilka mål ska insatserna ha? Svaren på dessa frågor byggs av analyser av genomförda och befintliga projekt, av en kritisk och kontinuerlig omvärldsbevakning - där särskilt lagstiftningen utveckling och människors beteenden är intressanta - och av vetenskapligt utförda framsynsprojekt. Denna rapport är resultatet av ett sådant projekt, vilket samtidigt är en ögonblicksbild av vår omvärld utifrån Internets betydelse, och innehåller flera intressanta upptäckter och tendenser.

Se även underlagsrapporter och bilagor.

Last updated 15 December 2022

Page statistics