Utgiven
2013-november
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
32
Författare
Martin Kreuger
Pris
Utgivare
Cissi Elwin - Tidningen Chef.
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

Innovation är inte att kläcka en god idé. Det är att få idén och sedan genomföra den.

Denna guide bygger på bidrag från forskningsantologin "Leda mot det nya" som är utgiven av tidningen Chef i samarbete med Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (705 kB)