Published
2013-November
Language
Swedish
Series number
Series
External publication
ISBN
ISSN
Number of pages
32
Author
Martin Kreuger
Price
Publisher
Cissi Elwin - Tidningen Chef.
Reference number
Subject
Organisation and management

Innovation är inte att kläcka en god idé. Det är att få idén och sedan genomföra den.

Denna guide bygger på bidrag från forskningsantologin "Leda mot det nya" som är utgiven av tidningen Chef i samarbete med Vinnova.

Last updated 6 March 2018

Page statistics