Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Leda mot det nya

En forskningsantologi om chefskap och innovation. Utgivare: Tidningen Chef

Chefers agerande kan både underlätta och förhindra innovation! Chefer på alla nivåer är avgörande för nytänkande inom organisationer. Samtidigt är det medarbetarnas kompetens som skapar mervärde inom organisationer och som kan hitta lösningar på problem och tillvarata möjligheter. I dag är nya produkter ofta ett resultat av långvarigt samspel mellan människor både inom och mellan organisationer. Därför menar vi att det behövs en annan typ av ledarskap och kanske också medarbetarskap. Boken är skriven för dig som är chef, konsult eller har en HR-funktion.

Vi hoppas att den ska väcka tankar kring vad man som chef kan göra för att möjliggöra förnyelse och bidra till organisationer innovationsförmåga.

Boken har tagits fram i samarbete mellan tidningen Chef och Vinnova.

Published
2013-November
Series number
Publisher
Tidningen Chef
Author
Martin Kreuger, Lucia Crevani & Kristina Larsen (redaktörer)
ISBN
978-91-87537-05-9
ISSN
Number of pages
190

Last updated 15 December 2022

Page statistics