Utgiven
2013-november
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-87537-05-9
ISSN
Antal sidor
190
Författare
Martin Kreuger, Lucia Crevani & Kristina Larsen (redaktörer)
Pris
Utgivare
Tidningen Chef
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

Chefers agerande kan både underlätta och förhindra innovation! Chefer på alla nivåer är avgörande för nytänkande inom organisationer. Samtidigt är det medarbetarnas kompetens som skapar mervärde inom organisationer och som kan hitta lösningar på problem och tillvarata möjligheter. I dag är nya produkter ofta ett resultat av långvarigt samspel mellan människor både inom och mellan organisationer. Därför menar vi att det behövs en annan typ av ledarskap och kanske också medarbetarskap. Boken är skriven för dig som är chef, konsult eller har en HR-funktion.

Vi hoppas att den ska väcka tankar kring vad man som chef kan göra för att möjliggöra förnyelse och bidra till organisationer innovationsförmåga.

Boken har tagits fram i samarbete mellan tidningen Chef och Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3715 kB)

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Statistik för sidan