Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Leda mot det nya

En forskningsantologi om chefskap och innovation. Utgivare: Tidningen Chef

Bokomslag Leda mot det nya
Utgiven
2013-november
Serienummer
Utgivare
Tidningen Chef
Författare
Martin Kreuger, Lucia Crevani & Kristina Larsen (redaktörer)
ISBN
978-91-87537-05-9
ISSN
Antal sidor
190

Chefers agerande kan både underlätta och förhindra innovation! Chefer på alla nivåer är avgörande för nytänkande inom organisationer. Samtidigt är det medarbetarnas kompetens som skapar mervärde inom organisationer och som kan hitta lösningar på problem och tillvarata möjligheter. I dag är nya produkter ofta ett resultat av långvarigt samspel mellan människor både inom och mellan organisationer. Därför menar vi att det behövs en annan typ av ledarskap och kanske också medarbetarskap. Boken är skriven för dig som är chef, konsult eller har en HR-funktion.

Vi hoppas att den ska väcka tankar kring vad man som chef kan göra för att möjliggöra förnyelse och bidra till organisationer innovationsförmåga.

Boken har tagits fram i samarbete mellan tidningen Chef och Vinnova.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan