Utgiven
2007-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2007:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-78-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
146
Författare
Lennart Norgren, Rolf Nilsson, Eugenia Perez, Hans Pohl, Anna Sandström & Patrik Sandgren - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-00762
Ämne
Om Vinnova

Här beskrivs den behovsmotiverade forskningsfinansieringens roller ur ett innovationssystemsperspektiv. Den ger en bild av industriell verksamhet och innovativitet samt forskning och behovsmotiverade statliga forskningsprogram i de sektoriella innovationssystemen för bioteknik, nanoteknik, informations- och kommunikationsteknik samt fordonsindustrin i Sverige. De analyser av innovationssystemen som beskrivningarna i denna rapport bygger på har utgjort eller utgör ett av flera underlag i Vinnovas arbete med att identifiera behov av forskningsprogram inom respektive sektoriellt innovationssystem.

För engelsk version se/for English version see "Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems" (Vinnova Analysis VA 2007:15).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1236 kB)