Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem

Bokomslag Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem
Utgiven
2007-mars
Serienummer
VA 2007:06
Utgivare
Vinnova
Författare
Lennart Norgren, Rolf Nilsson, Eugenia Perez, Hans Pohl, Anna Sandström & Patrik Sandgren - Vinnova
ISBN
978-91-85084-78-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
146

Här beskrivs den behovsmotiverade forskningsfinansieringens roller ur ett innovationssystemsperspektiv. Den ger en bild av industriell verksamhet och innovativitet samt forskning och behovsmotiverade statliga forskningsprogram i de sektoriella innovationssystemen för bioteknik, nanoteknik, informations- och kommunikationsteknik samt fordonsindustrin i Sverige. De analyser av innovationssystemen som beskrivningarna i denna rapport bygger på har utgjort eller utgör ett av flera underlag i Vinnovas arbete med att identifiera behov av forskningsprogram inom respektive sektoriellt innovationssystem.

För engelsk version se/for English version see "Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems" (Vinnova Analysis VA 2007:15).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan