Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem

Book cover Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem
Published
2007-March
Series number
VA 2007:06
Publisher
Vinnova
Author
Lennart Norgren, Rolf Nilsson, Eugenia Perez, Hans Pohl, Anna Sandström & Patrik Sandgren - Vinnova
ISBN
978-91-85084-78-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
146

Här beskrivs den behovsmotiverade forskningsfinansieringens roller ur ett innovationssystemsperspektiv. Den ger en bild av industriell verksamhet och innovativitet samt forskning och behovsmotiverade statliga forskningsprogram i de sektoriella innovationssystemen för bioteknik, nanoteknik, informations- och kommunikationsteknik samt fordonsindustrin i Sverige. De analyser av innovationssystemen som beskrivningarna i denna rapport bygger på har utgjort eller utgör ett av flera underlag i Vinnovas arbete med att identifiera behov av forskningsprogram inom respektive sektoriellt innovationssystem.

För engelsk version se/for English version see "Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems" (Vinnova Analysis VA 2007:15).

Last updated 15 December 2022

Page statistics