Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems

Bokomslag Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems
Utgiven
2008-oktober
Serienummer
VA 2007:15
Utgivare
Vinnova
Författare
Lennart Norgren, Rolf Nilsson, Eugenia Perez, Hans Pohl, Anna Sandström & Patrik Sandgren - Vinnova
ISBN
978-91-85084-97-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
146

This report describes the roles of needs-driven R&D funding from an innovation system perspective. It provides a picture of industrial activity and innovativity as well as research and needs-driven state R&D programmes in the sectorial innovation systems for biotechnology, nanotechnology, information and communication technology and the automotive industry in Sweden. The analyses of innovation systems upon which the descriptions in this report are based comprise one of several contributions in Vinnova's work of identifying the needs of R&D programmes within each sectorial innovation system.

For Swedish version see/för svensk version se "Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem" (Vinnova Rapport/Analys VA 2007:06).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan