Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agenda för samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Bokomslag Agenda för samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande
Utgiven
2022-februari
Serienummer
Utgivare
Vinnova
Författare
Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande
ISBN
ISSN
Antal sidor
8

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande är ett av de strategiska samverkansprogram som regeringen lanserade i juli 2019. 

Här presenterar vi agendan för kompetensförsörjning och livslångt lärande som tydligt visar att det finns ett behov av att samla olika aktörer med olika perspektiv för att identifera nya och innovativa lösningar på de utmaningar som finns. 

Syftet med agendan är att bidra till att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt system för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Mottagare för agendan är nuvarande och kommande regeringar.

Arbetetsgrupperna i programmet har utgått från arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och bättre förutsättningar för arbetstagare att kontinuerligt utveckla sin kompetens. I arbetsgrupperna finns näringslivet, akademierna, civilsamhället och offentlig sektor representerade.

Ta del av den korta presentationen på Youtube om agendan

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan