Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit)

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 510 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-05600eng.pdf(pdf, 1394 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter att utveckla och skräddarsy nitrerprocesser för ytor med hög hållfasthet och friktions- och slitageegenskaper för komponenter som kugghjul och kolvar, även högpåkända. Detta har utvärderats i tribologiska tester där inverkan av stålsort, ingående yta och värmebehandling har studerats. Provning har gjorts med skärningstest, glidtest och reptest. Ytterligare syfte var metod för förbättrad processkontroll vid nitrokarburering. Detta är möjligt genom reglerade gassammansättningar och mätning med standard IR-instrument.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det med den nya processkontrollen är möjligt att styra föreningszonens sammansättning och få en stabilare process tack vara bättre möjligheter till atmosfärsanalys. Resultaten indikerar att egenskaper vid skärning kan vara en stor bidragande orsak till att nitrering/nitrokarburering ger så goda resultat hos verkliga komponenter. Nitrerpocesser har en jämförelsevis låg miljöpåverkan och är ett intressant alternativ till sätthärdning.

Upplägg och genomförande

Ingen enskild testmetod kunde duplicera den praktiska erfarenhet som finns vad gäller byte från sätthärdning till nitrering/nitrokarburering utan resultaten i projektet visat att i de flesta fall behövs resultaten från flera olika testmetoder. Dessa måste anpassas beroende på applikation. Lyckade försök med förbättrad processkontroll genomfördes i labugn. Försök gjordes även i en industriell ugn, men då blev inverkan från föregående process för stor. För detta krävs ytterligare arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-05600

Statistik för sidan