Yomento AI iPLT smart coach

Diarienummer 2018-02679
Koordinator YOMENTO MANAGEMENT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet var få 2-3 kunder med leverans under hösten och detta målet nåddes. Vi ville lansera en pilot på Appstore och Google Play i slutet av augusti och vi har släppt fulla versioner på bägge plattformarna medio augusti. Vi har nu en tydlig bild hur vår IT struktur stöder vår affärsstrategi mht AI och maskininlärning och potentialen i vår moderna IT struktur. Vår datahantering stöder GDPR enligt vår utredning. Vi har pågående diskussioner med partners för samarbete under hösten.

Resultat och förväntade effekter

sammantaget så har vi nått alla mål vi satt upp. Försäljning har gått bättre än plan tack vare att vi kunnat hålla högt tempo i produktutvecklingen och de tre kundkontrakten är ett bra bevis på att vår produkt har potential. IT analysen gav tydligt besked att vår tanke om AI är korrekt men att det är lite tidigt att börja med maskininlärning, utan detta kan lösas med algoritmer idag. Partnerdiskussionerna pågår och ett samarbete är startat med ett större internationellt utbildningsföretag.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen av tillgänglig AI teknologi och identifikation av krav på existerande IT arkitektur, mobil design, program språk och datakunskaper nödvändiga var mindre komplicerade än befarat och extern konsulthjälp krävdes i mindre utsträckning än budgeterat. Det nya användargränssnittet utvecklades snabbt tillsammans med fokusgrupper i juni och programmerades under sommaren tack vare mindre semesteruttag. De olika offerterna och kundbesöken gjorde att vi både kunde testa och utvärdera affärsmodellen.

Externa länkar

Websidan beskriver endast företaget i sin helhet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.