Waverider - ett 10MW vågkraftskoncept

Diarienummer 2018-01109
Koordinator Novige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Novige har med hjälp av detta bidrag, fått byggd en prototyp av flytkroppen till vårat vågkraftskoncept Novi Ocean, i skala 1/20. Dimensioner är 4.5 x 0.55 meter, väger 25 kg men lyfter hela 300 kg i vågor. Materialet är kolfiber i prototypen. Samtidig har vi gjord studier i finansiell strategi, marknadsföring och IP strategi, samt genomförd ändringar i patent. Patent nu godkända i Europa samt inlämnad till tolv andra länder.

Resultat och förväntade effekter

Flytkroppen vill bli kopplad i hop med samma skala PTO (Power Take Off), som byggs och testas på KTH våren 2019. Vågtanktestar planerat till september i Plymouth. Dessa testar vill ytterligare verifiera dom mycket omfattande datasimuleringar som redan är klara, som då vill vara grund för design och byggande av motsvarande 1/4 skala, som kommer påbörjas i år.

Upplägg och genomförande

Byggande av flykropp utförd av Magnus Rahm consulting, i dialog med JS. Tillägsberäkningar och design gjord av SSPA. Studier och rapporter i finansiering, IP strategi och marknad gjord av JS i samarbete med Cordial, Prospero och Create. Allt är genomförd efter plan, med undantag av flytkroppen som är lite försenat till 25/1.

Externa länkar

Detta är enbart en enkel sida, som inte har varit prioriterad arbete, samt att vi vill ligga lågt med att visa vad vi har.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.