Waverider - ett 10MW vågkraftskoncept

Diarienummer 2018-01109
Koordinator Novige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Externa länkar

Novige AB är medlem av SynerLeap, ABB, samt av Create Business Incubator. Hemsida https://www.linkedin.com/company/novige-ab/