Waverider - ett 10MW vågkraftskoncept

Diarienummer 2018-01109
Koordinator Novige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Externa länkar

Hemsida https://www.linkedin.com/company/novige-ab/ Novige AB är medlem av SynerLeap, ABB, samt av Create Business Incubator.