Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Waverider - ett 10MW vågkraftskoncept

Diarienummer
Koordinator Novige AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Novige har med hjälp av detta bidrag, fått byggd en prototyp av flytkroppen till vårat vågkraftskoncept Novi Ocean, i skala 1/20. Dimensioner är 4.5 x 0.55 meter, väger 25 kg men lyfter hela 300 kg i vågor. Materialet är kolfiber i prototypen. Samtidig har vi gjord studier i finansiell strategi, marknadsföring och IP strategi, samt genomförd ändringar i patent. Patent nu godkända i Europa samt inlämnad till tolv andra länder.

Resultat och förväntade effekter

Flytkroppen vill bli kopplad i hop med samma skala PTO (Power Take Off), som byggs och testas på KTH våren 2019. Vågtanktestar planerat till september i Plymouth. Dessa testar vill ytterligare verifiera dom mycket omfattande datasimuleringar som redan är klara, som då vill vara grund för design och byggande av motsvarande 1/4 skala, som kommer påbörjas i år.

Upplägg och genomförande

Byggande av flykropp utförd av Magnus Rahm consulting, i dialog med JS. Tillägsberäkningar och design gjord av SSPA. Studier och rapporter i finansiering, IP strategi och marknad gjord av JS i samarbete med Cordial, Prospero och Create. Allt är genomförd efter plan, med undantag av flytkroppen som är lite försenat till 25/1.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01109

Statistik för sidan