Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Wavebreaker-innovativ bullerdämpning

Diarienummer
Koordinator Wavebreaker AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Wavebreaker AB skulle ta fram och patentera en innovativ dämpare, baserat på interferensteknik, som förbättrar dagens bullerskärmar för tågbuller. Företaget har utvecklat en unik och adaptiv dämpare och lämnat in en EP-ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Wavebreaker har stor potential att bli ett viktigt bullerskydd för byggandet av infrastruktur i tätbefolkade områden till lägre kostnader än jämförbara metoder. Produkten blir unik på den globala marknaden. Statistik visar att kvinnor använder allmänna transportmedel mer än män. Bullerdämparen kommer därmed inte bara att bidra till en hållbar utveckling av bostäder och infrastruktur utan även ett jämlikare samhälle.

Upplägg och genomförande

Den övergripande planen var att utföra tekniska utredningar som underlag för patentansökan och ansöka om ett europeiskt patent. Detta har utförts under sommar-höst 2018. I projektet ingick även att hålla kundmöten på den svenska marknaden samt utföra marknadsundersökning för utvalda intressanta marknader inom och utanför Europa. Som resultat har produktkrav fastställts och en marknadsplan gjorts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01246

Statistik för sidan