Wavebreaker-innovativ bullerdämpning

Diarienummer 2018-01246
Koordinator Wavebreaker AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Wavebreaker AB skulle ta fram och patentera en innovativ dämpare, baserat på interferensteknik, som förbättrar dagens bullerskärmar för tågbuller. Företaget har utvecklat en unik och adaptiv dämpare och lämnat in en EP-ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Wavebreaker har stor potential att bli ett viktigt bullerskydd för byggandet av infrastruktur i tätbefolkade områden till lägre kostnader än jämförbara metoder. Produkten blir unik på den globala marknaden. Statistik visar att kvinnor använder allmänna transportmedel mer än män. Bullerdämparen kommer därmed inte bara att bidra till en hållbar utveckling av bostäder och infrastruktur utan även ett jämlikare samhälle.

Upplägg och genomförande

Den övergripande planen var att utföra tekniska utredningar som underlag för patentansökan och ansöka om ett europeiskt patent. Detta har utförts under sommar-höst 2018. I projektet ingick även att hålla kundmöten på den svenska marknaden samt utföra marknadsundersökning för utvalda intressanta marknader inom och utanför Europa. Som resultat har produktkrav fastställts och en marknadsplan gjorts.

Externa länkar

https://ink-boras.se/innovativt-bullerskydd-minskar-storande-ljud-och-vibrationer/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.