Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Water in a Box

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för Innovation, Design och Teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Water-in-a-Box projektet har som mål att hitta en lösning för att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten till behövande områden i världen. Lösningen är en container med en patenterad vattenreningsutrusning som lätt kan monteras och transporteras och med hjälp av solenergi avsalta, rena havsvatten till människor i utsatta länder, vid torka, eller vid humanitära insatser i katastrofområden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudmålen under UDI steg 1 har varit att identifiera ett affärskoncept och identifiera lösningar för ett mobilt, flexibelt och soldrivet vattenreningskoncept för en Water-in-a-Box. Ett affärskoncept har analyserats och identifierats kopplat till funktionsförsäljning av vatten. Det är möjligt att integrera den patenterade uppfinningen MDD i en container och driva den med solenergi med tillhörande batterilagring. Flera områden för fortsatt utveckling har identifierats som behöver utvecklas samt testas och verifieras i konkreta tester.

Upplägg och genomförande

Projektet har i steg 1 genomfört en marknads/behovsanalys och utifrån denna identifierat ett affärskoncept för Water-in-a-Box. Olika konceptstudier har utvärderat och identifierat nödvändiga tekniska lösningar för ett mobilt, flexibelt och soldrivet produktionskoncept. Projektet har också under steg 1 etablerat viktiga partnerskap mellan både företag och högskola, nödvändiga för att utveckla konceptet till en framgångsrik innovation i Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00382

Statistik för sidan