VR-filmer om dolda funktionsnedsättningar för mer inkluderande och effektivare arbetsplatser

Diarienummer 2018-00321
Koordinator Lunds universitet - Certec, Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 464 369 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Målet med huvudprojektet är att ta fram en serie Virtual Reality-filmer där personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar visar och berättar hur de upplever olika situationer på arbetet. Tillsammans med medföljande utbildningsmaterial kommer filmerna att öka förståelsen för dessa typer av funktionsnedsättningar, och därmed bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö. Därmed vill vi bidra till effektivare arbetsplatser där varje människa kan komma till sin rätt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet genererar nytta för samhället genom 1) högre effektivitet på arbetsplatsen genom smidigare kommunikation, ökad kunskap hos chefer och medarbetare som kan verka för att personer med dolda funktionsnedsättningar fungerar bättre i arbete. 2) fler personer i arbete och vid god hälsa vilket spar skattepengar och ger enskilda individer stärkt självkänsla av att kunna bidra som arbetstagare. 3) ökad medvetenhet i samhället i stort då VR-filmerna är lätta att sprida i flera sammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteterna i steg 1 syftar till att skapa bra förutsättningar för att kunna ta fram och sprida filmerna i senare faser av projektet. 1) Behovsanalys med kartläggning av hur olika dolda funktionsnedsättningar tar sig uttryck i vardagssituationer och på arbetsplatsen. 2) Framtagning av övergripande koncept för VR-filmerna och hur de ska produceras. 3) Förankring av koncepten hos intressenter. 4) Undersökning av marknadssituationen för inlevelseövningar och utbildningar/utbildningsmaterial till arbetsplatser. 5) Identifiera samarbetsformer och parter inför steg 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.