Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VR-filmer om dolda funktionsnedsättningar för mer inkluderande och effektivare arbetsplatser

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Certec, Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 464 369 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att ta fram inlevelseövningar genom virtual reality för att skapa förståelse för hur personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar upplever olika situationer på arbetet. I projektet har vi identifierat en möjlighet att ta fram inlevelseövningar i form av 360-filmer, utbildningsmaterial och en metodik för att använda sig av inlevelseövningarna inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har även genom behovsanalys bekräftat att det finns en marknad för dessa lösningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av initieringsprojektet är att vi har lagt en bra grund för att ta fram inlevelseövningarna och utbildningsmaterial och metodik i steg 2. En viktig effekt av vår behovsanalys och de kontakter vi tagit i steg 1 projektet är att vi redan satt bollen i rullning för senare nyttiggörande av lösningarna, genom att vi kunnat knyta till oss flera viktiga aktörer som har möjlighet att sprida projektresultaten på bred skala i Sverige och utomlands. De förväntade effekterna av steg 2 projektet är effektivare arbetsplatser där varje människa kan komma till sin rätt.

Upplägg och genomförande

Vi har under projektet utfört en grundlig behovsanalys med kartläggning över både hur olika dolda funktionsnedsättningar tar sig uttryck på arbetsplatsen, och över behoven av utbildning på området bland arbetsgivare, framför allt i den offentliga sektorn. Vi har även arbetat tillsammans med personer med dolda funktionsnedsättningar för att ta fram koncept på VR-filmerna och hur de ska produceras. Genom dessa aktiviteter har vi lyckats identifiera goda och produktiva samarbetsformer, samt relevanta projektparter inför steg 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00321

Statistik för sidan