VR-filmer om dolda funktionsnedsättningar för mer inkluderande och effektivare arbetsplatser

Diarienummer 2018-00321
Koordinator Lunds universitet - Certec, Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 464 369 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att ta fram inlevelseövningar genom virtual reality för att skapa förståelse för hur personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar upplever olika situationer på arbetet. I projektet har vi identifierat en möjlighet att ta fram inlevelseövningar i form av 360-filmer, utbildningsmaterial och en metodik för att använda sig av inlevelseövningarna inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har även genom behovsanalys bekräftat att det finns en marknad för dessa lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av initieringsprojektet är att vi har lagt en bra grund för att ta fram inlevelseövningarna och utbildningsmaterial och metodik i steg 2. En viktig effekt av vår behovsanalys och de kontakter vi tagit i steg 1 projektet är att vi redan satt bollen i rullning för senare nyttiggörande av lösningarna, genom att vi kunnat knyta till oss flera viktiga aktörer som har möjlighet att sprida projektresultaten på bred skala i Sverige och utomlands. De förväntade effekterna av steg 2 projektet är effektivare arbetsplatser där varje människa kan komma till sin rätt.

Upplägg och genomförande

Vi har under projektet utfört en grundlig behovsanalys med kartläggning över både hur olika dolda funktionsnedsättningar tar sig uttryck på arbetsplatsen, och över behoven av utbildning på området bland arbetsgivare, framför allt i den offentliga sektorn. Vi har även arbetat tillsammans med personer med dolda funktionsnedsättningar för att ta fram koncept på VR-filmerna och hur de ska produceras. Genom dessa aktiviteter har vi lyckats identifiera goda och produktiva samarbetsformer, samt relevanta projektparter inför steg 2.

Externa länkar

Länk till projektsidan ”Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar”

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.