Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Visualiserad klimatdata för nytta i skolor

Diarienummer
Koordinator Helsingborgs kommun - Helsingborgs stad
Bidrag från Vinnova 1 233 222 kronor
Projektets löptid februari 2023 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Genomförandeprojekt 2022

Syfte och mål

Genom att i klassrummet få en bild av klimatdata kan lärare och elever starta olika aktiviteter för att förstå hur de kan påverka klimatet. Vad händer om eleverna förbjuder sina föräldrar att köra dem till skolan, om eleverna tar mindre portioner mat, baserat på data de fått till sig från IoT-sensorer? Visualisering av data i realtid hjälper lärare och elever att förstå att deras val gör konkret skillnad. Vi vill skala upp kontrollpanelen till fler skolor för att snabba på den datadrivna klimatmedvetenheten med eleverna i skolan som utgångspunkt.

Förväntade effekter och resultat

Kontrollpanelen skapar möjligheter att använda IoT-teknik i undervisningen, lärare får nytt verktyg att lära ut abstrakta begrepp om miljön, klimatförändringar, globala målen. Ökad miljö och klimatmedvetenhet hos elever och vårdnadshavare (via deras barns engagemang) och ökad förståelse för deras roll och hur de kan påverka miljön och klimatförändringar. Synliggör möjligheter för en bättre arbetsmiljö för lärare och elever. Minska matsvinnet genom att visualisera det för eleverna.

Planerat upplägg och genomförande

Aktivitet 1 Utvärdering av pilot & definiera scope för iteration 2 Aktivitet 2 Skapa nästa iteration av lösningen Aktivitet 3 Installation av iteration 2 på skola 1-10 Aktivitet 4 Utvärdering av iteration 2 Aktivitet 5 Uppdatering av lösning till iteration 3 Aktivitet 6 Introduktion och installation skolor 11-25 Aktivitet 7 Utvärdering av iteration 3 Aktivitet 8 Paketering av pedagogiskt material. Aktivitet 9 Slutrapport av projektet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2024

Diarienummer 2022-03767

Statistik för sidan