Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Virtual Reality-baserad kompetensutveckling i processindustrin

Diarienummer
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 1 449 700 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att ta fram en prototyp for VR-traning som Lernia kan tillampa for att effektivisera svensk industri och som Gleechi kommer anvanda for att bygga en skalbar affar. I projektet har vi analyserat industriföretags behov inom kompetensutvecklat och identifierat och verifierat hur dessa kan mötas med hjälp av Virtual Reality-teknik. Vi har hittat vilka områden man ska satsa på, samt lagt en teknisk grund för en skalbar affär.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi lyckats visa att det finns ett stort intresse och en stor relevans att använda VR för träning inom industrin. Vi har fått positiv feedback från både ledning samt slutanvändare inom industrin. Vi har också tagit fram en affärsmodell som verifierats med ett flertal aktörer inom industrin.

Upplägg och genomförande

Tidigt i projektet la vi fokus på att identifiera industriföretagens utmaningar. Under projektet har vi sedan byggt en VR-lösning för att möte dessa utmaningar samt tagit fram en affärsmodell. Projektet har fortskridit enligt plan med ett antal mindre ändringar. Vi beslutade tidigt i projektet att ändra industripartner till BillerudKorsnäs då vi hittade tydliga och relevanta applikationsområden i verksamheten för VR-träning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2017

Diarienummer 2017-02406

Statistik för sidan