Virtual Reality-baserad kompetensutveckling i processindustrin

Diarienummer 2017-02406
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Processindustriell IT och automation - våren 2017

Syfte och mål

Genom att kombinera ledande kompetens inom industrins kompetensutmaningar, pedagogik och Virtual Reality (VR) syftar projektet till att ta fram och testa en produkt för VR-baserad träning inom processindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Målet för projektet är att ta fram en produkt för VR-träning som kan tillämpas för att effektivisera svensk processindustri. I slutet av projektet ska tester ha utförts med en slutanvändare med målsättning att effektivisera kompetensutveckling av kritiska bristkompetenser. I projektet ska även en kompetens byggas kring hur man bör arbeta med VR-utbildning mot processindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt är projektets fokus att detaljerat definiera produktspecifikationen baserat på riktiga kundproblem samt definiera hur applikationen ska testas för att påvisa effekten av VR-träning. Baserat på denna specifikation så kommer man att ta fram en VR-applikation. I slutet av projektet ska VR-applikationen testas mot användare och feedback samlas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.