Virtual Gothenburg Lab

Diarienummer 2018-03720
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Visual Arena på Lindholmen Science Park
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Visual Arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad ser att vi tillsammans har möjlighet att skapa en testbädd “Virtual Gothenburg Lab”, som är kopplad till en avancerad virtuell modell av staden. Testbädden ska identifiera behov, tillgängliggöra data och teknik, samt utveckla och testa nya tillämpningar som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar. Målet med testbädden är att etablera en modell, infrastruktur och ett arbetssätt som även är applicerbart för andra städer i Sverige och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är bland annat att skapa bättre förståelse för t ex förändring, underlätta analys, visa samband och bidra till bättre kommunikation. Testbädden “Virtual Gothenburg Lab” ska vara en del i att utveckla och stimulera Göteborgs Stads arbete med att testa nya lösningar och därmed stärka innovationsförmågan för hållbar utveckling både lokalt och globalt. Detta bidrar även till det globala hållbarhetsmålet nr 9: “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att genomföra aktiviteter såsom workshops, intervjuer och analyser för att nå insikter och samla underlag för att skapa en ansökan till ett genomförandeprojekt. Vi väljer att arbeta utifrån “Innovationsguiden”, som är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor, från SKL Sveriges kommuner och landsting.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.