Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtual Gothenburg Lab

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Visual Arena på Lindholmen Science Park
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Göteborgs Stad och Visual Arena vid Lindholmen Science Park såg tillsammans möjligheten att skapa en testbädd som är kopplad till stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg. Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab har haft som syfte att undersöka förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt, vars målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig testbädd för att testa och utveckla sätt att arbeta med Göteborgs Stads utmaningar och utveckling, med stöd av Virtuella Göteborg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är att 20 parter samlats kring en ansökan om genomförandeprojekt där Göteborgs Stad och Visual Arena vid Lindholmen Science Park är testbäddsutvecklare. För att öka stadens innovationsförmåga och förändringskraft skapar Virtual Gothenburg Lab en möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Förväntade effekter är förbättrade förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med parter från akademi, näringsliv och offentlig sektor för att förstå behov och drivkrafter ur flera perspektiv, dels som testare, dels som utvecklare och tillhandahållare av testbäddens funktioner. Utifrån samtal, workshops och diskussioner med styr- och referensgrupp, samt studiebesök har information samlats kring testare, infrastruktur, processer och kompetenser som kan behövas för att erbjuda en önskvärd testbäddsfunktionalitet. Arbetssättet har gett ett brett och grundligt underlag för en ansökan om genomförandeprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03720

Statistik för sidan