Testbäddar för samhällets utmaningar:

Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Stängde 13 september 2018

Med det här erbjudandet vill vi stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Stöd till förberedelser av testbäddar. Projekt kan vara upp till 12 månader.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, ideella aktörer och andra organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

För förberedelseprojekt max 500 000 kronor. Inget krav på egen finansiering. Budgeten är 60 miljoner kronor totalt på två år för förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

Viktiga datum

 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Vinnova vill öka möjligheterna att testa och utveckla lösningar på samhällsutmaningar i verkliga eller verklighetsnära miljöer hos offentliga aktörer. Syftet med det här erbjudandet är att bidra till sådana tester på ett säkert och effektivt sätt. Med testbädd menar vi här en fysisk eller virtuell miljö hos en eller flera offentliga aktörer. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Målet med erbjudandet förberedelseprojekt är att ha tillräckligt beslutsunderlag för att ta ställning till om ett genomförandeprojekt ska kunna starta.

  Syftet är att finansieringen ska stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Avsikten ska vara att lära snarare än att planera och genomföra långa och dyra projekt för att uppnå den perfekta planen. Ambitionen ska genomsyra både förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

  Testerna ska ske i en verklig eller verklighetsnära miljö som tar sig an aktuella samhällsutmaningar. Där kan aktörer som företag, institut, akademi, ideella organisationer testa sina lösningar.

  Ni kan även söka

  Inom satsningen Testbäddar för samhällets utmaningar finns det just nu två olika erbjudanden att söka bidrag inom. Det ena handlar om förberedelseprojekt och det andra genomförandeprojekt.

  Klicka här för att komma till det andra erbjudandet inom satsningen.

  Vem riktar sig erbjudandet till?

  Erbjudandet riktar sig till offentliga aktörer och organisationer med offentliga uppdrag. Med det menar vi kommuner, landsting, regioner och myndigheter och även privata eller offentligt ägda organisationer som har offentliga uppdrag. Dessa kan vara vårdcentraler, friskolor, återvinningsbolag eller fastighetsbolag. Aktörer som vill öppna upp sin verksamhet för test och skapa testbäddar kallar vi för testbäddsutvecklare.

  Om det är relevant kan fler testbäddsutvecklare samverka i till exempel ett regionalt eller virtuellt i nätverk. I det här erbjudandet kan inte akademi eller institut vara testbäddsutvecklare men de kan bidra som aktörer i uppbyggnaden av testbädden.

  De aktörer som vill testa nya lösningar under verkliga eller verklighetsnära förhållanden kan vara företag, ideella aktörer, akademi, institut eller den offentliga aktören själv. Dessa kallar vi för testare i det här erbjudandet. Någon eller några av dessa aktörskategorier kan även ingå i uppbyggnaden av testbädden som projektparter.

  Att möta samhällets utmaningar

  Vi riktar oss till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Testbädd för Distansdiagnostik SÖDERTÄLJE SJUKHUS AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-03682
  Utredning av en testbädd inom mobilitetsinnovation i Varberg kommun RISE Research Institutes of Sweden AB 400 000 kr Avslutat 2018-03679
  Testbädd för ett renare hav Sotenäs kommun 470 000 kr Avslutat 2018-03676
  Testbädd - Innovationer för hållbar utveckling Västerås Stad 500 000 kr Pågående 2018-03671
  Edtech testbädd Nacka kommun 475 000 kr Avslutat 2018-03669
  Testbädd för en aktiv livsstil vid kroniska sjukdomar Jämtlands läns landsting 500 000 kr Avslutat 2018-03686
  Digitaliserad avfallinsamling AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG 490 000 kr Avslutat 2018-03681
  Hbg Works - testbäddar för genomförande HELSINGBORGS KOMMUN 500 000 kr Pågående 2018-03725
  Testbädd för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING 499 600 kr Avslutat 2018-03716
  Förstudie - Urban Drone Testbed Kista Science City AB 500 000 kr Avslutat 2018-03713
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02475