Testbäddar för samhällets utmaningar:

Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Stängde 13 september 2018

Med det här erbjudandet vill vi stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Stöd till förberedelser av testbäddar. Projekt kan vara upp till 12 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, ideella aktörer och andra organisationer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

För förberedelseprojekt max 500 000 kronor. Inget krav på egen finansiering. Budgeten är 60 miljoner kronor totalt på två år för förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

Viktiga datum

 • 18 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  18 maj 2018
 • 29 maj 2018
  29 maj 2018 kl 10:00
 • 13 sep 2018
  Ansök senast kl 14:00
  13 sep 2018 kl 14:00
 • 7 nov 2018
  Beslut meddelas
  7 nov 2018
 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Vinnova vill öka möjligheterna att testa och utveckla lösningar på samhällsutmaningar i verkliga eller verklighetsnära miljöer hos offentliga aktörer. Syftet med det här erbjudandet är att bidra till sådana tester på ett säkert och effektivt sätt. Med testbädd menar vi här en fysisk eller virtuell miljö hos en eller flera offentliga aktörer. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Målet med erbjudandet förberedelseprojekt är att ha tillräckligt beslutsunderlag för att ta ställning till om ett genomförandeprojekt ska kunna starta.

  Syftet är att finansieringen ska stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Avsikten ska vara att lära snarare än att planera och genomföra långa och dyra projekt för att uppnå den perfekta planen. Ambitionen ska genomsyra både förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

  Testerna ska ske i en verklig eller verklighetsnära miljö som tar sig an aktuella samhällsutmaningar. Där kan aktörer som företag, institut, akademi, ideella organisationer testa sina lösningar.

  Ni kan även söka

  Inom satsningen Testbäddar för samhällets utmaningar finns det just nu två olika erbjudanden att söka bidrag inom. Det ena handlar om förberedelseprojekt och det andra genomförandeprojekt.

  Klicka här för att komma till det andra erbjudandet inom satsningen.

  Vem riktar sig erbjudandet till?

  Erbjudandet riktar sig till offentliga aktörer och organisationer med offentliga uppdrag. Med det menar vi kommuner, landsting, regioner och myndigheter och även privata eller offentligt ägda organisationer som har offentliga uppdrag. Dessa kan vara vårdcentraler, friskolor, återvinningsbolag eller fastighetsbolag. Aktörer som vill öppna upp sin verksamhet för test och skapa testbäddar kallar vi för testbäddsutvecklare.

  Om det är relevant kan fler testbäddsutvecklare samverka i till exempel ett regionalt eller virtuellt i nätverk. I det här erbjudandet kan inte akademi eller institut vara testbäddsutvecklare men de kan bidra som aktörer i uppbyggnaden av testbädden.

  De aktörer som vill testa nya lösningar under verkliga eller verklighetsnära förhållanden kan vara företag, ideella aktörer, akademi, institut eller den offentliga aktören själv. Dessa kallar vi för testare i det här erbjudandet. Någon eller några av dessa aktörskategorier kan även ingå i uppbyggnaden av testbädden som projektparter.

  Att möta samhällets utmaningar

  Vi riktar oss till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall - Förberedelseprojekt (docx, 283 kB) CV-mall (docx, 289 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonny Ivarsson Paulsson

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 42

  jonny.paulsson@vinnova.se

  Tobias Öhman

  Handläggare

  46 8 473 32 17

  tobias.ohman@vinnova.se

  Therese Porsklint

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 30 28

  therese.porsklint@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Testbädd för gemensam digital behörighetslösning Bolagsverket 500 000 kr Pågående 2018-03728
  Simrishamns testbädd för vattenrening SIMRISHAMNS KOMMUN 500 000 kr Pågående 2018-03726
  Livsmedicin Västerbottens läns landsting 498 872 kr Pågående 2018-03721
  Virtual Gothenburg Lab LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-03720
  Testbädd Aktivt och hälsosamt åldrande Norrbottens läns landsting 500 000 kr Pågående 2018-03714
  Testbädd Kungsbacka Kungsbacka kommun 495 000 kr Pågående 2018-03712
  Trygg och nära vård i hemmet med stöd av digitala lösningar Luleå kommun 500 000 kr Pågående 2018-03709
  Testbädd RenSa PFAS - Rena och Sanera PFAS RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03700
  Digiteam för en användardriven socialtjänst Sveriges Kommuner och Landsting 500 000 kr Pågående 2018-03698
  Innovations Turbin i Trollhättan Trollhättans kommun 500 000 kr Pågående 2018-03695
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02475