Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Viable Cities 2.0

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn
Bidrag från Vinnova 1 498 674 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

En ansökan har lämnats in om Viable Cities 2.0. Programmet behåller sitt fokus på missionen klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet avser att förstärka den mobilisering som skett under 2017-2023. Programmet kommer att arbeta med attraktiva och välfungerande samhällen, digitalisering, flernivåstyrning och en rättvis och socialt inkluderande omställningsprocess och ytterligare förstärka affärspotentialen i klimatomställningen och betydelsen av nya finansiella och ekonomiska logiker.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ansökan har lämnats in om Viable Cities 2.0 som program inom impact innovation. De parter som utgör konsortiet är: KTH, Lunds Universitet, RISE, SEI och SISP. Viable Cities befintliga medlemmar (cirka 130) i kvadrupel helix står bakom ansökan. I ansökningsprocessen har dessutom nya partners mobiliserats utifrån utpekade områden för fördjupning och breddning.

Upplägg och genomförande

Under 2023 har omfattande dialog skett för att involvera Viable Cities medlemmar, samarbetspartners och intressenter i ett samskapande av programmets utformning och inriktning. Exempelvis i återkommande workshops med svenska städer och myndigheter, strategidagar och workshops med styrelse, medlemmar och intressenter; medlemsenkät och intervjuer med nyckelintressenter. Skriftliga underlag har skickats ut för synpunkter. Dialog med nya samarbetspartners har utvecklat programmets potential och adderat viktiga kompetenser och förmågor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2023

Diarienummer 2022-03658

Statistik för sidan