Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning

Diarienummer
Koordinator Skjutsgruppen Ideell Förening
Bidrag från Vinnova 1 489 634 kronor
Projektets löptid september 2022 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Syfte och mål

Vårt projekt ämnar öka antalet samåkare och minska antalet fordon på vägarna för att minska utsläppen från inrikes transporter. Vi gör detta genom att genom att bygga en digital samåkningsplattform inom existerande sammanhang med hög tillit. Dessa sammanhang är det svenska föreningslivet. Plattformen integreras i föreningarnas egna digitala produkter, och knyter sen ihop föreningarna med varandra. Projektet bidrar även med öppna data om samåkning.

Förväntade effekter och resultat

Våra resultatmål är en digital samåkningsplattform som integreras på föreningarnas egna sidor samt öppna data om samåkning. Detta förväntas leda till att medlemmarna i föreningarna börjar samåka. Förväntade effektmål är minskade utsläpp från privatpersoners fordon samt pålitlig öppen data om samåkning i Sverige, som delar av offentlig sektor har med i analyser av transportsystemet i Sverige. Långsiktigt effektmål är en bestående beteendeförändring till förmån för samåkning.

Planerat upplägg och genomförande

Tre föreningar testar plattformen under projektperioden: Naturskyddsföreningen, Skjutsgruppen och Friluftsfrämjandet. Under projektperioden tar vi fram plattformen, integrerar den samt bjuder in medlemmar att testa. Göteborgs stad och Umeå kommun testar den öppna datan. Projektet dokumenteras som öppen källkod. Löpande sker kunskapsspridning och inbjudningar till fler föreningar att delta, samt medfinansiär Västra Götalandsregionen kopplar ihop projektet med existerande mobilitetsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 september 2023

Diarienummer 2022-01045

Statistik för sidan