Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg för proaktiv trafikledning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Matematiska institutionen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att skapa prediktionsverktyg och beslutstödsverktyg för trafikala tillämpningar med hjälp av mönsterigenkänning och datamining. Vi har tagit flera steg i riktning mot detta, vi har börjat behandla och analysera data, utveckla modeller, och visualisera intressanta aspekter. Verktyget är för närvarande primitiv men under fortsatt utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfall av handfasta resultat och förvänta effekter förblir framtida. Det finns ett starkt intresse från flera aktörer, bl.a. Trafikverket, Saab, Ericsson, SICS, SMHI, Visualiseringscenter, Linköpings universitet, att vara involverade i utvecklingen av olika typer av verktyg och tjänster relaterade till proaktiv trafikledning, med övergripande samhälleliga fördelar och ekonomiska vinster.

Upplägg och genomförande

Vi har i stora drag genomfört projektet med utgångspunkt av det upplägg vi hade i ansökan. En del steg tog betydligt längre tid än det vi hade räknat med, bl. a. analys av data (som vi fortsätter med) men även åtkomst till data eftersom detta har involverat åtskilliga parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00867

Statistik för sidan