Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vägg på rulle

Diarienummer
Koordinator CLIMATE CURTAINS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets mål är att få värdefull feedback från fastighetsägare gällande energibesparing och användarupplevelse genom tillverkning och installation av en pilotserie. Erfarenheterna från pilotserie-tillverkningen lägger grunden för en rationell, kostnadseffektiv och miljövänlig produktion. Mätvärden från kund-och testinstallationer ger bekräftelse på energi-och miljöbesparingar och möjliggör ytterligare produktförbättringar. Det långsiktiga målet är att Climate Curtains skall spara energi, miljö och pengar för kunder i patentområdena EU, USA, Kanada och Kina.

Förväntade effekter och resultat

Att ha ett tillverkningskoncept som leder till en slutlig produktionsutrustning för rationell serietillverkning. Att ha ett starkt och verifierat försäljningsargument när det gäller energivinst och kundnytta.

Planerat upplägg och genomförande

1.Framtagning av en konstruktion av gardinen för rationell tillverkning 2. Framtagning av en produktionsutrustning för att tillverka en pilotserie. 3.Genom kundkontakter hitta lämpliga fastigheter för kundtest av gardinen 4. Tillverkning av provgardiner. 5. Start av provningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03905

Statistik för sidan