Climate Curtains

Reference number 2016-01926
Coordinator Innovatum AB
Funding from Vinnova SEK 252 900
Project duration April 2016 - September 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syfte och mål för projektet var att Climate Curtains skulle verifera prototyp och marknad. Prototyptestningen genomfördes hos Statens Provningsanstalt på tre olika värden och nivåer. Man kunde genomföra de önskade testerna under projekttiden och resulten översteg förväntningarna. Bolaget har nu värdefull information och insikt för att producera version 2 av produkten som kommer att testas i skarpt läge hos lokala fastighetsägare under Q1 2017.

Expected results and effects

De tester som genomfördes hos Statens Provningsanstalt var att testa isoleringsförmåga, solfångarfunktionalitet och bullerdämpning. Utfallet av testerna översteg förväntningarna gällande isoleringsförmågan, testerna gällande solfångarfunktion gav adekvata resultet och testerna för bullerförmågan visade att produkten inte har god bullerdämpning. Slutsatsen bekräftar hypotesen att Climate Curtains har mycket god isoleringsförmåga.

Planned approach and implementation

De tekniska testerna genomfördes av Statens Provningsanstalt. Det var totalt tre tester som genomfördes; isoleringsförmåga, solfångarfunktion och bullerförmåga. Konstateras att det de tre testerna kunde svara på de frågor och hypoteser som ställdes inledningsvis i projektet. Resultaten ligger till grund för nästa produkt som nu är under framtagande.

External links

www.climatecurtains.com

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.