Utveckling av UAV-baserat spridarsystem för skogsbruk

Diarienummer 2018-01096
Koordinator Nordluft Automation AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Nordluft Automation utvecklar banbrytande teknik för automatiserade obemannade flygfarkoster inom jord- och skogsbruk. Tekniken möjliggör nya effektiva logistikflöden för lönsamhet och hållbarhet. Bolaget har nu erhållit finansiering för att kunna ta fram en fullskalig demonstrator. Projektets mål är att ta fram prototyper av UAV-spridarsystemets kritiska delsystem. Dessa kommer testas för att möjliggöra framtagandet av en kommersiell produkt. Syftet är att ge Nordluft Automation förutsättningar att ta fram sin första produkt genom att eliminera en rad tekniska risker.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skulle leda till att bolaget får förutsättningar att bygga och kommersialisera sin första produkt. Det beräknas ske ca 1 år efter projektets slut. Ett genomfört projekt skulle eliminera en rad tekniska risker och därigenom göra bolaget attraktivare som investeringsobjekt. Sammantaget skulle ett lyckat genomfört projekt ge bolaget de förutsättningar som behövs för att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av automatiska UAV-system. Detta bedöms ge spridningseffekter inom industrin och innovationssektorn eftersom produkten är medialt attraktiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets upplägg är att arbeta med UAV-spridarsystemets kritiska delsystem för att eliminera tekniska osäkerheter. Parallellt med teknikutvecklingen behöver fokus även läggas på affärsutveckling, strategisk planering och IP-skydd. Detta för att ge bästa förutsättningarna för att tekniken ska kunna fortsätta kommersialiseras. Arbetet inom projektet kommer att genomföras av bolagets team, utomstående expertis på konsultbasis och studentarbeten. En stor del av arbetet kommer bestå av testning och iterativ utveckling.

Externa länkar

företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.