Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Utveckling av UAV-baserat spridarsystem för skogsbruk

Diarienummer
Koordinator Nordluft Automation AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål var att ta fram prototyper av UAV-systemets kritiska delsystem. Detta med syftet att eliminera osäkerheter och därmed möjliggöra samarbeten och hitta resurser för kommersialisering. Syfte och mål får anses vara i stort uppfyllda. Svårigheter med styrsystemsutvecklingen har lett till förseningar av det delsystemet. Testning av samtliga delsystem är planerad till sommaren 2019.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades leda till att bolaget får förutsättningar att bygga och kommersialisera sin första produkt. Det beräknades ske ca 1år efter projektets slut. Ett genomfört projekt skulle även ha eliminerat en rad tekniska risker och därigenom göra bolaget attraktivare som investeringsobjekt. Sammantaget skulle ett lyckat genomfört projekt ha givit bolaget de förutsättningar som behövs för att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av automatiska UAV-system. Efter genomfört projekt kan sägas att förväntade effekter har uppnåtts till 85 %. Kvarstår gör styrsystemet.

Upplägg och genomförande

Då bolaget är nystartat och har begränsade resurser har ett resurseffektivt genomförande av projektet eftersträvats. Exjobb har varit en viktig del av processen. Avseende inköp har standardkomponenter i möjligaste mån valts. Detta har resulterat i att projektet lett till viktiga framsteg inom bolaget. Då bolaget varit beroende av personer som varit aktiva till låg eller ingen ersättning har omsättning av personal skett. Unga personer som lätt tröttnat.. Detta är logiskt men inget som bolaget förutsåg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01096

Statistik för sidan