Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av PressCise internationaliseringsstrategi

Diarienummer
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Konsulten har tillsammans med projektgruppen och styrelsen, analyserat och arbetat igenom bolagets affärsstrategi, utifrån ett internationaliseringsperspektiv. Det togs fram en ny strategi med utgångspunkt i att bolaget ska kunna stärka sin positionering på den medicinska kompressionsmarknaden och nå nya svåråtkomliga marknader så som till exempel USA.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet har det framkommit behov av två för bolaget viktiga aktiviteter utifrån ett internationaliseringsperspektiv. Den ena är genomförandet av den redan planerade kliniska studien vid Stanford University och Veteran Hospital, USA. Den andra viktiga aktiviteten är en påskyndad process av omställningen till hårdare regulatoriska krav, när MDR träder i kraft i maj 2020. Efter genomförande av dessa två viktiga aktiviteter ser vi en tydlig väg framåt tillsammans med en internationell aktör för att på så sätt bättre nå den internationella marknaden.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med vd och styrelse har konsulten omarbetat bolagets strategi för internationalisering. Utifrån den nya strategin har konsulten och vd’n gemensamt träffat potentiella internationella samarbetspartners. Varav flera dialoger fortfarande är pågående. Genom upplägget kunde bolaget optimera sina resurser för arbetet med internationalisering utan att belasta den operativa delen av bolaget mer än nödvändigt. Samtidigt har projektet inneburit stärkt kompetens hos bolagets vd, som aktivt deltagit i arbetet tillsammans med konsulten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2019-01551

Statistik för sidan