Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag

Syftet med erbjudandet är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Öppna ansökningstillfällen

3 månader kvar
Stänger om 3 månader

Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag inom medicinteknik

Stänger om 3 månader

Småföretag ges möjlighet att anlita en extern person för att kunna komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 november 2017

Medicinteknik: Stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Stängde 30 november 2017

Erbjudandet ger småföretag finansiering för extern kompetens. 

Stängd
Stängde 30 november 2016

Kompetensförstärkning i småföretag

Stängde 30 november 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Senast uppdaterad 12 januari 2017   |   Statistik för sidan