Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Kompetensförstärkning i småföretag

Öppna ansökningstillfällen

12 dagar kvar
Nästa bedömning om 12 dagar

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2019

Nästa bedömning om 12 dagar

Vi ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 november 2018

Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag 2018

Stängde 30 november 2018

Erbjudandet ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Senast uppdaterad 7 mars 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2015-07077