Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag

Syftet med erbjudandet är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Öppna ansökningstillfällen

6 månader kvar
Stänger om 6 månader

Stärkt kompetens i småföretag

Stänger om 6 månader

Erbjudandet ger småföretag finansiering för extern kompetens. Syftet är att få ut en produkt på marknaden som löser ett problem inom vård och omsorg.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 november 2016

Kompetensförstärkning i småföretag

Stängde 30 november 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016