Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag

Syftet med erbjudandet är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Öppna ansökningstillfällen

10 dagar kvar
Stänger om 10 dagar

Medicinteknik: Stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Stänger om 10 dagar

Erbjudandet ger småföretag finansiering för extern kompetens. 

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 november 2016

Kompetensförstärkning i småföretag

Stängde 30 november 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016