Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Kompetensförstärkning i småföretag

Öppna ansökningstillfällen

6 veckor kvar
Stänger om 6 veckor

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2018

Stänger om 6 veckor

Erbjudandet ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Senast uppdaterad 15 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2015-07077