Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Kompetensförstärkning i småföretag

Öppna ansökningstillfällen

9
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2024
Stänger om 9 veckor

Erbjudandet ger småföretag en möjlighet att stärka kompetensen i företaget genom att anlita en extern person under projektperioden. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som den externa personen tillför ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut. Ett exempel är att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Avsikten är inte att finansiera befintlig personal.

Tidigare ansökningstillfällen

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2023
Stängde 23 november 2023

Erbjudandet ger småföretag en möjlighet att stärka kompetensen i företaget genom att anlita en extern person under projektperioden. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som den externa personen tillför ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut. Ett exempel är att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Avsikten är inte att finansiera befintlig personal.

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag
Stängde 15 september 2022

Möjlighet för småföretag att stärka kompetensen genom att anlita en extern person under projektet.

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag
Stängde 28 oktober 2021

Finansiering att anlita en extern person för att stärka kompetensen och få ut en medicinteknisk produkt på marknaden.

Medtech4health: Kompetensförstärkning i småföretag
Stängde 29 oktober 2020

Småföretag som vill komma ut med en ny medicinteknisk produkt får hjälp att stärka kompetensen med en ny extern person som stannar kvar inom företaget efter projekttiden.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Medtech4Healths webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2015-07077

Statistik för sidan