Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Kompetensförstärkning i småföretag

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 29 oktober 2020

Medtech4health: Kompetensförstärkning i småföretag

Stängde 29 oktober 2020

Småföretag som vill komma ut med en ny medicinteknisk produkt får hjälp att stärka kompetensen med en ny extern person som stannar kvar inom företaget efter projekttiden.

Stängd
Stängde 29 november 2019

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2019

Stängde 29 november 2019

Vi ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden.

Stängd
Stängde 30 november 2018

Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag 2018

Stängde 30 november 2018

Erbjudandet ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Senast uppdaterad 20 januari 2020

Diarienummer 2015-07077

Statistik för sidan