Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag

Syftet med erbjudandet är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Öppna ansökningstillfällen

5 månader kvar
Stänger om 5 månader

Medicinteknik: Stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Stänger om 5 månader

Erbjudandet ger småföretag finansiering för extern kompetens. 

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 30 november 2016

Kompetensförstärkning i småföretag

Stängde 30 november 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016