Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Avd VB
Bidrag från Vinnova 3 230 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att skapa ökad tillgänglighet till kvalificerade provningsresurser för bergbultar för gruvbolag, tunnelbyggare, bergbulttillverkar samt forsknings- och utvecklingsaktörer i Sverige primärt för att effektivisera produktutvecklingen av bergbultar samt skapa förutsättningar för ökad säkerhet under jord. Målet har varit att utveckla unika provmetoder samt konstruera, tillverka, och ta i drift utrustning för provning av alla på marknaden förekommande typer av bergbultar och göra dessa tillgängliga för marknaden och detta har i allt väsentligt uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en fungerande provutrustning för dynamisk och kvasistatisk drag- och skjuvprovning av alla på marknaden förekommande typer av bergbultar. Provningsresursen gör det möjligt för svenska och europeiska bergbulttillverkare att väsentligt effektivisera och korta ner utvecklingsprocesserna för nya bergbultar vilket i förlängningen bidrar till säkrare gruv- och tunnebrytning med ökad produktivitet. Provanläggningen har dessutom skapat en plattform för framtida FoU-projekt både nationellt och internationellt för att driva utvecklingen framåt.

Upplägg och genomförande

Projektet har koordinerats av Swerim. Provmetoder och utrustning har utvecklats av Swerim och Nordkonsult med stöd från NMP. Delar av utrustningen har tillverkats av Galvano Tia i Norge och därutöver har tillverkning och installation köpts in från NMV och Gisab i Piteå. SSAB har bidragit med stålmaterial och även moduler för trappor och gångplan. Samtliga projektparter har bidragit med bergbultar för att testa och verifiera provmetoder och utrustning. Upplägget har varit bra men drabbats av förseningar pga olyckliga omständigheter. Resultatet har dock inte påverkats nämnvärt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01441

Statistik för sidan