Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 436 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-03677_PubSR_Utvärderingsmodell_sv.pdf (pdf, 811 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Det huvudsakliga syftet, som var att utveckla en förpackningsmodell och operationalisera denna i ett analysverktyg, har uppfyllts. Modellen tar hänsyn till förpackningssystemets påverkan på kostnader och CO2 i materialförsörjningen från leverantör till monteringslinje hos fordonstillverkare där hela förpackningens livscykel beaktas. Detta bidrar till bättre underbyggda beslut för nya eller förändrade förpackningslösningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet bidrar med kunskap om förpackningssystemets inverkan genom att tillämpa verktyget. Projektet har analyserat totala kostnader och CO2-utsläpp för olika komponentförfrågningar, jämfört engångs- eller returförpackningssystem, jämfört olika strukturer för försörjningskedjor samt undersökt ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att göra en övergripande förpackningsförändring utifrån vissa leverantörer.

Upplägg och genomförande

Modellutveckling, analysverktygsutveckling och datainsamling genomfördes i följande steg: 1.Initial datainsamling 2.Modellprototyp 1 3.Diskussion av struktur, innehåll, detaljnivå, materialflöden etc. 4.Analysverktygsprototyp 1 5.Diskussion av prototypen 6.Uppdatering av verktyget 7.Diskussion av version 1 av analysverktyget 8.Uppdatering av analysverktyget 9.Utveckling av version 2 10.Test på en fabrik 11.Justering av verktyg 12.Implementering av en slutlig version 13.Justering av slutlig version på två andra fabriker

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-03677

Statistik för sidan