Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning av marknadsmässiga förutsättningar för BuildSafe i U.K.

Diarienummer
Koordinator BUILDSAFE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utreda och förstå de förutsättningar som krävs för att BuildSafe ska kunna växa på den brittiska marknaden. Målet var att fastslå de förutsättningar som skulle krävas för en framgångsrik expansion till marknaden. Projektet bedöms som framgångsrikt. BuildSafe har träffat flera bolag samt initierat pilotprojekt på marknaden och har på så sätt kunna fastslå de förutsättningar som krävs, få dessa på plats och initiera expansionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett år efter projektets avslut räknar BuildSafe ha 1) itererat en tydlig strategi för vidare expansion och tillväxt på marknaden i Storbritannien, 2) etablerat starka kundrelationer med bolagen som deltagit i pilotgruppen inom ramarna för detta projekt, 3) säkrat vidare finansiering för marknadsetablering och 4) startat upp en lokal säljorganisation på plats i Storbritannien. 1-3 är nästintill färdigställda. Baserat på resultatet från projektet har nummer 4 initierats.

Upplägg och genomförande

För att utreda projektets parametrar skulle nyckelaktörer på den brittiska marknaden att involveras i projektet. Planen var att samla de mest tongivande aktörerna i en pilotgrupp. Bolagen skulle få testa BuildSafe i ett urval av sina byggprojekt och i gengäld bidra med feedback på produkten, affärsmodellen och tilltänkta prisnivåer. Upplägget genomfördes och var lyckat. BuildSafe förvaltar pilotgruppen vidare med målet att omvandla detta till en initial kundbas på marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04106

Statistik för sidan