Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utmaningar för svensk alarmeringstjänst

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte är att undersöka, testa och utvärdera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att effektivisera och förbättra det svenska alarmeringssystemet. Målsättningen är att demonstrera och visa hur ny informationsteknologi kan underlätta för hjälpsökande, ge träffsäkrare bedömningar och prioriteringar, möjliggöra effektivare informationsdelning och därmed skapa ett säkrare samhälle. Genom att samla ledande verksamhetsföreträdare, näringslivsaktörer och forskare har vi kartlagt de mest prioriterade behoven inför nästa projektsteg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Leverabel från projektets Steg 1 är en slutrapport med bilagor som primärt beskriver: -Resultaten från genomförd behovs- och omvärldsanalys och en beskrivning av hur den färdigutvecklade projektidén och de identifierade lösningarna ska utvecklas under projektets fortsatta steg -En projektplan för hur steg 2 ska genomföras avseende organisation, ansvarsfördelning och planerade aktiviteter -Ett preliminärt projektavtal som omfattar alla parter som knutits till projektet Vi bedömer att vi uppnått de resultat vi eftersträvade och har en bra utgångspunkt för att starta steg 2.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört ett flertal projektledningsmöten för att planera alla aktiviteter under steg 1. Intressentgrupperna från akademi, näringsliv, myndigheter, landsting, polisen och räddningstjänsten bjöds tidigt in till behovsanalysen. Två workshops med alla intressenter har genomförts, i syfte att hitta de mest prioriterade behoven. Totalt har 20 organisationer ingått i intressentgruppen. Arbetsprocessen har fungerat bra och vi har identifierat de områden som anses viktigast att arbeta vidare med. De parter som ingår i konsortiet är också mycket väl lämpade för uppgiften.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00315

Statistik för sidan