Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppskalning av ny lodpläteringsprocess för PCSB

Diarienummer
Koordinator PK PLATING TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål, har varit att verifiera och skala upp en ny lodpläteringsprocess för sekventiell plätering av tenn-silver-tenn på PCSB. Genom körning dels i labskala och dels i pilotlina har målet kunna uppfyllas. Kritiska processtyrningsparametrar har identifierats. Kontroll och styrmetoder har tagits fram. En modell för uppskalning av pläteringsprocessen, applicerad på kulor med en diameter på 700 µm, har provats ut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jonetsning av pläterade kulor visar att processen såväl i labskala som i pilotanläggningen resulterat i en silverhalt på 4% i lodet. Mätning av smälttemperaturen med DSC gav 222 C i samtliga fall, vilket stämmer bra med önskade och förväntade värden. Skikten uppvisade porfria och jämna tvärsnitt. Provlödningarna uppvisade goda resultat. Den mest kritiska processparametern är rotationen av kulorna i trumman under tenn-pläteringen. Processinställningar utprovade i labskala visade sig vara uppskalningsbara till körning i pilotlina.

Upplägg och genomförande

Sekventiell elektrolytisk plätering av tenn-silver-tenn på lödkulor har genomförts dels i labskala och dels i pilotlina. Vid pläteringarna placerades kulorna i en långsamt roterande trumma med ett finmaskigt nät. Under pläteringarna doserades badvätska in i trumman. Resultat har verifierats genom lödprov, röntgen, mikrosektionering, jonetsning och DSC-körningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05081

Statistik för sidan