Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem skapar gränsöverskridande samarbete för att utveckla mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system i Sverige. Här listar vi alla ansökningsomgångar inom satsningen.

Vägen till nya energieffektiva elektroniksystem

Området Smartare elektroniksystem, som är baserat på mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system, ökar i betydelse i vårt samhälle. Området är dessutom en nyckel till att lösa de globala utmaningarna mot det framtida hållbara samhället, till exempel med nya energieffektiva elektroniksystem.

Globala utmaningar

Elektronik möjliggör nya effektiva lösningar för att möta många av de globala utmaningar världen står inför, såsom krav på energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning. Elektroniska komponenter och system är en vital grundförutsättning i dessa lösningar.

Vårt mål

Vi har idag en livskraftig svensk industri och en hög internationell akademisk nivå inom området. Men för att stanna på topp måste Sverige, bland annat, förbättra kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjorna, fokusera på viktiga tekniska spetsområden, samt garantera kompetensförsörjningen inom området.

Vårt mål är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom de områden där vi är beroende av informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system.

Öppna ansökningstillfällen

7 veckor kvar
Stänger om 7 veckor

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021

Stänger om 7 veckor

Det här erbjudandet riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Kontakt

Staffan Nyström

Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

+46 8 473 30 97

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 3 september 2020

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2020

Stängde 3 september 2020

Erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Stängd
Stängde 12 mars 2020

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 12 mars 2020

För projekt som vill bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projektet ska ha minst två parter.

Stängd
Stängde 3 september 2019

Genomförbarhetsstudier inom Smartare elektroniksystem

Stängde 3 september 2019

Finansiering av projekt som utvecklar svensk spetskompetens inom området Smartare elektroniksystem.

Stängd
Stängde 14 mars 2019

Smartare elektroniksystem: forsknings- och innovationsprojekt 2019

Stängde 14 mars 2019

Det här erbjudandet riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Stängd
Stängde 6 september 2018

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Stängde 6 september 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Stängd
Stängde 13 mars 2018

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 13 mars 2018

Erbjudandet riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Stängd
Stängde 24 augusti 2017

Smartare Elektroniksystem - genomförbarhetsstudier

Stängde 24 augusti 2017

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Stängd
Stängde 8 mars 2017

Smartare elektroniksystem

Stängde 8 mars 2017

Den här utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Ansök senast 8 mars

Stängd
Stängde 10 mars 2015

Smartare Elektroniksystem. FoI-projekt våren 2015.

Stängde 10 mars 2015

Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem våren 2015. Forsknings- och innovationsprojekt. Max 24 månader långa.

Stängd
Stängde 3 mars 2015

Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Stängde 3 mars 2015

Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav våren 2015. Max 12 månader långa projekt. Utlysningen riktar sig främst till universitet och forskningsinstitut. Total budget 2 MSEK.

Senast uppdaterad 18 november 2020

Sidansvarig: Lars Gustafsson

Diarienummer 2014-04036

Statistik för sidan