Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem skapar gränsöverskridande samarbete för att utveckla mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system i Sverige. Här listar vi alla ansökningsomgångar inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2024
Stängde 12 mars 2024

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2023
Stängde 14 september 2023

Det här erbjudandet riktar sig till genomförbarhetsstudier inför större forsknings- och innovationsprojekt som förväntas resultera i smartare elektroniksystem inom något av de områden där Sverige har spetskompetens.

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt
Stängde 14 mars 2023

För konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system.

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2022
Stängde 15 mars 2022

Finansiering till konsortier med utveckling inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system.

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2021
Stängde 1 september 2021

Det här erbjudandet riktar sig till genomförbarhetsstudier inför större forsknings- och innovationsprojekt som förväntas resultera i att ny kunskap tas fram inom Smartare elektroniksystems spetsområden.

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021
Stängde 11 mars 2021

Det här erbjudandet riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier
Stängde 6 september 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Smartare Elektroniksystems webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Sidansvarig: Lars Gustafsson

Diarienummer 2014-04036

Statistik för sidan