Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2022

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genom samverkan utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter inom området smartare elektroniksystem.

Vem kan söka?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag, i en sammanhängande värdekedja. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor och maximalt 50 procent av projektets kostnader. Maximalt 2,5 miljoner kronor per enskild projektpart. Erbjudandets budget är preliminärt 28 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare elektroniksystem

  +46 70 696 36 17

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 97

  Tove Jaensson

  Handläggare

  +46 8 473 30 57

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-04392

  Statistik för sidan